Informācija par ERAF projekta norisi

Piegādātas un uzstādītas stacionārās rentgendiagnostikas un ultraskaņas diagnostiskās iekārtas ERAF projekta „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA "Priekules slimnīca" ietekmes teritorijā” ietvaros

 Līdz ar stacionārās rentgendiagnostikas un ultraskaņas diagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu, savam noslēgumam tuvojas Priekules slimnīcas īstenotais ERAF projekts „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA „Priekules slimnīca” ietekmes teritorijā”, projekta nr.9.3.2.0/18/I/008.

Līdz 2019.gada septembra beigām tiks pilnībā pabeigti arī telpu pielāgošanas darbi un Priekules slimnīcas ietekmes teritorijā esošie iedzīvotāji varēs sākt saņemt daudz kvalitatīvākus rentgendiagnostikas un ultraskaņas diagnostikas pakalpojumus.

SIA „Priekules slimnīca” īsteno šo projektu sadarbībā ar SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, kura projekta ietvaros iegādājusies sešus multifunkcionālos krēslus Ķīmijterapijas, hematoloģijas un paliatīvās nodaļas vajadzībām.

Projekta ietvaros iegādātās medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojums kopumā izmaksājis 142829,61 EUR (t.sk. PVN 21%), tajā skaitā:

1) 6 multifunkcionālie krēsli 18150,00 EUR

2) ultraskaņas (USG) diagnostiskā iekārta 26620,00 EUR

3) rentgendiagnostikas (RTG) iekārta 98059,61 EUR

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 139405 EUR.

©2022 Priekules Slimnīca

Meklēt