Sekmīgi turpinās ERAF projekta „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA "Priekules slimnīca" ietekmes teritorijā” ieviešana

SIA „Priekules slimnīca” turpina sekmīgi īstenot ERAF projektu „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA „Priekules slimnīca” ietekmes teritorijā” (projekta nr.9.3.2.0/18/I/008).

2019.gada 8.aprīlī noslēdzās pretendentu pieteikumu iesniegšana atklāta konkursa (PS 2019/01) „Stacionāras rentgendiagnostikas iekārtas un stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas iegāde SIA „Priekules slimnīca” ambulatorās diagnostikas vajadzībām” publiskā iepirkuma procedūras ietvaros.

2019.gada 10.maijā ir noslēgts piegādes līgums nr.2019/1-056 ar SIA „Tradintek” par stacionāras rentgendignostikas iekārtas un stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību. Līguma kopsumma 129470 EUR (t.sk. PVN 21%). Līguma izpildes termiņš 60 kalendārās dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir 145000 EUR, tai skaitā  attiecināmās izmaksas 139405 EUR.

 

©2022 Priekules Slimnīca

Meklēt