SIA „Priekules slimnīca” turpina sekmīgi īstenot ERAF projektu „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA „Priekules slimnīca” ietekmes teritorijā” (projekta nr.9.3.2.0/18/I/008).

2019.gada 8.aprīlī noslēdzās pretendentu pieteikumu iesniegšana atklāta konkursa (PS 2019/01) „Stacionāras rentgendiagnostikas iekārtas un stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas iegāde SIA „Priekules slimnīca” ambulatorās diagnostikas vajadzībām” publiskā iepirkuma procedūras ietvaros.

2019.gada 10.maijā ir noslēgts piegādes līgums nr.2019/1-056 ar SIA „Tradintek” par stacionāras rentgendignostikas iekārtas un stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību. Līguma kopsumma 129470 EUR (t.sk. PVN 21%). Līguma izpildes termiņš 60 kalendārās dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir 145000 EUR, tai skaitā  attiecināmās izmaksas 139405 EUR.

 

Projekta nr.9.3.2.0/18/I/008

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, sevišķi sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Priekules slimnīcas un Liepājas reģionālās slimnīcas ietekmes teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes tiks īstenotas SIA "Priekules slimnīca" (Aizputes ielā 5, Priekulē) un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" (Slimnīcas iela 25, Liepājā):

©2021 Priekules Slimnīca

Meklēt