Par vides pieejamības nodrošināšanu

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM SIA „PRIEKULES SLIMNĪCA”

Atbilstoši LR MK not. Nr.60 grozījumiem p.3.2. „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”,

SIA „Priekules slimnīca” ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt mūsu iestādē, izmantojot iebrauktuves poliklīnikā, dienas stacionārā, traumpunktā un Ilgstošās Sociālās Aprūpes centrā.

Katrā stāvā, kur tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir pieejama tualetes telpa.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir pieejams lifts, kas aprīkots ar skaņas informāciju par apstāšanos katrā stāvā. Liftu poliklīnikā iespējams izmantot arī vājredzīgiem pacientiem.

 

Papildus informācija pa tālruni  63459125

Administrācija

©2021 Priekules Slimnīca

Meklēt