Publiskojamā informācija

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskotā informācija

1

Statūti

Statūti

2.

Informācija par Valdes locekli (profesionālā darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem)

CV

3.

Valdes nolikums (reglaments)

Valdes reglaments

4.

Informācija par kapitālsabiedrības organizatorisko struktūru

Struktūras shēma

5.

Informācija par Dalībnieku sapulcēm

2023/12023/22023/32023/42023/5

6.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 Vidēja termiņa darbības startēģija

7.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

8.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

 

20232022. 2021, 2020.

9.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati, zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats

2024.gada 1.ceturkšņa pārskats

2023.gada 4.ceturkšņa pārksats

2023.gada 3.ceturkšņa pārskats

2023.gada 2.ceturkšņa pārskats

2023.gada 1.ceturkšņa pārskats

10.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2023. 2022. 

11.

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

2023. 2022.

12.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu rādītāju analīze - aprēķins

Nefinanšu mērķi

13.

Izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

 Nav attiecināms

14.

Kapitālsabiedrības atalgojuma politika. Informācija par valdes locekļa atalgojumu

Kapitālsabiedrības atalgojuma politika

Valdes priekšsēdētājas atalgoums

15.

Trauksmes celšana kapitālsabiedrībā

Trauksmes celšanas noteikumi

16.

Privātuma politika

Kapitālsabiedrības privātuma politika

17.

Ētikas kodekss

Kapitālsabiedrības Ētikas kodekss

18.

Ētikas komisijas nolikums

Kapitālsabiedrības Ētikas komisijas nolikums

19.

Informāciju par saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Kapitālsabiedrības ziedojumu noteikumi

Ziedojuma līguma forma

 Kapitālsabiedrībā saņemtie ziedojumi (dāvinājumi).

20.

Vakantie amati kapitālsabiedrībā

Vakances

21.

 

 

Informācija par kapitālsabiedrības iepirkumiem

Iepirkumu organizēšanas kārtība

Iepirkumi

22.

Informācija par īpašuma struktūru

Informācija par īpašuma struktūru
©2024 Priekules Slimnīca

Meklēt