INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM SIA „PRIEKULES SLIMNĪCA”

Atbilstoši LR MK not. Nr.60 grozījumiem p.3.2. „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”,

SIA „Priekules slimnīca” ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt mūsu iestādē, izmantojot iebrauktuves poliklīnikā, dienas stacionārā, traumpunktā un Ilgstošās Sociālās Aprūpes centrā.

Katrā stāvā, kur tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir pieejama tualetes telpa.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir pieejams lifts, kas aprīkots ar skaņas informāciju par apstāšanos katrā stāvā. Liftu poliklīnikā iespējams izmantot arī vājredzīgiem pacientiem.

 

Papildus informācija pa tālruni  63459125

Administrācija

Jau vairākus gadus mūsu slimnīcas dienas stacionāra, socialās aprūpes centra klientiem un apmeklētājiem ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Tīkla nosaukums: Public_sl

Projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā" ietvaros ir izveidots bezmaksas interneta pieejas punkts arī Priekules slimnīcas poliklīnikas telpās. Tīkla nosaukums: Public.

 

©2024 Priekules Slimnīca

Meklēt