Paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem var nodot SIA Centrālā laboratorija Priekules filiālē, kas atrodas SIA „ Priekules slimnīca”, Aizputes iela 5, Priekulē procedūru kabinetā

Paraugus ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu uz visa veida laboratoriskiem izmeklējumiem pieņem Priekules poliklīnikas procedūru kabinetā:

Pirmdien    no 8:00 – 11:00

Ceturtdien no 8:00 – 11:00   

 

Paraugus uz zemāk norādītajām laboratoriskiem izmeklējumiem ar ģimenes ārsta, vai ārsta speciālista nosūtījumu pieņem:

·         hematoloģija – nepilna asins analīze,

·         koaguloģija – protrombīns, INR, APTL,

·         klīniskā ķīmija – bilirubīns, ALAT, ASAT, urīnviela, kratinīns GFR, urīnsskābe, glikoze, CRO,

·         urīna izmeklējumi – ar stripu un mikroskopija.

otrdien     no 8:00-12:00

trešdien    no 8:00-12:00

piektdien  no 8:00-12:00

 

Paraugus uz Covid-19 vīrusa SARS-CoV-2 RNS pieņem

Pirmdien     no 7:30-8:30  un

Ceturtdien  no 7:30-8:30,  TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

 

Kontakttālrunis:  63459174

Centrālās laboratorijas filiāles Priekulē vadītāja Inese Jaunzeme

©2022 Priekules Slimnīca

Meklēt